Jan Björk 

 

är en mångsidig fotograf med djupa rötter i Österbotten,
också rent fotografiskt.
 

Han vill gärna lyfta fram det österbottniska landskapet,
dess djur- och växtliv i sina bilder.