Jan Björk 

är en mångsidig fotograf med djupa rötter i Österbotten,
också rent fotografiskt.
 

Han vill gärna lyfta fram det österbottniska landskapet,
dess djur- och växtliv i sina bilder.

 

BIRTZ ART

Juukkovägen 180, 67500 Karleby, Finland
mr.birtz(at)gmail.com, +358 5059 84697

FO-nummer: FI23794245